Finisher

DIGO FINISHER

Productsoort
Finisher is een uit zeer fijne vulstoffen en kunstharsen bestaande dunpleister voor binnen.

Toepassing
Finisher wordt toegepast als dunne eindlaag om het gepleisterde stucwerk extra glad af te werken. Wanden uitgepleisterd met Finisher zijn uitstekend geschikt om geverfd (getext) te worden.

Kleur
Wit.

Verwerkingstemperatuur
Niet verwerken bij een ondergrond en omgevingstemperatuur beneden +5°C.

Verwerking
Finisher wordt met rvs gereedschap aangebracht.                                                                                         

Verbruik
Afhankelijk van laagdikte en ondergrond ± 200/500 gram per m².

Verpakking/inhoud
In kunststof emmers van 7 en 15kg.

Ondergrond
De ondergrond moet vlak en schoon zijn. Bij zeer sterk zuigende ondergronden voorstrijken met voorstrijk bindmiddel.

Opslag
Vorstvrij bewaren.

41 (6-2016)