Impregneer

DIGO IMPREGNEER

Productsoort
Impregneer is een uiterst dunne vloeibare oplossing van harsen op basis van siloxanen, die na droging een zeer goede waterafstotende werking hebben

Toepassing
Impregneer is uitstekend geschikt voor het waterafstotend maken van beton, baksteen, cementwerk, geperste stenen, sierpleister enz.. Impregneer is niet  te gebruiken op keldermuren, waarvan wordt aangenomen dat de vochtigheid wordt verkregen door waterdruk.

Eigenschappen
Impregneer is waterafstotend, daardoor minder vervuilende muren, geen mossen of schimmels meer. Door middel van de vochtwering verkrijgt men een betere isolatiewaarde. Impregneer is zeer goed overschilder baar. De maximale werking kan slechts verkregen worden wanneer de te behandelen oppervlakken verzadigd zijn.
Impregneer vormt geen afsluitende dichte laag, dus blijft ademen.

Kleur
Kleurloos.

Verwerkingstemperatuur
Niet verwerken bij een ondergrond en omgevingstemperatuur beneden +5°C.

Verwerking
Impregneer kan verwerkt worden met een borstel of roller of door verstuiving met een spuit.
Ramen beschermen tegen nevel daar deze een blauwe waas geeft en niet meer te verwijderen is.

Verbruik
Afhankelijk van de zuiging van de te behandelen oppervlakten ± 5m² per liter.
Juist verbruik door proeftoepassingen vaststellen.

Verpakking/inhoud
In gecoate blikken van 2 en 5liter.

Ondergrond
De te behandelen muren moeten winddroog zijn.

Opslag
Beschermen tegen vorst en hitte.
Product is ontvlambaar.

42 (6-2016)