CB MORTEL-V (versneld)

Productsoort
CB Mortel-V is een poedervormig grijs product. Bestaande uit fijne en grove minerale bestanddelen, hydraulische binders en speciale toeslagstoffen voor een snelle afbindtijd en verwerking.

Toepassing
CB Mortel-V wordt toegepast als ondergrond voor tegelwerk speciaal op plaatsen waar een snelle verwerking vereist is.
CB Mortel-V kan worden gebruikt voor het repareren van stucwerk en het uitrapen van kleine oppervlakken metselwerk, vlakke en ruwe steenachtige ondergronden voor buiten en binnen toepassingen.
Geschikte ondergronden zijn beton / metselwerk / kalkzandsteen (cellenbeton uitsluitend voor binnen toepassingen) verharde en voldoende draagkrachtige pleisterlagen van cement / kalk cement /gips.

Eigenschappen
CB-Mortel is door zijn snelle verhardingstijd zeer snel af te werken, is stootvast, gemakkelijk te verwerken, waterdampdoorlatend en heeft een zeer goede hechting op diverse ondergronden.
De CB Mortel-V moet volledig droog zijn als deze met sierpleister of muurverf wordt afgewerkt. De verhardingstijd kan afhankelijk van de temperatuur variëren en heeft bij een lage temperatuur een langere verhardingstijd dan bij hogere temperaturen.

Laagste Verwerkingstemperatuur
CB Mortel-V niet verwerken wanneer tijdens droging de buitentemperatuur en/of de temperatuur van het materiaal beneden de 5 °C kan komen.

Verwerking
Niet meer CB Mortel-V aanmaken dan in 15 minuten verwerkt kan worden.
CB Mortel-V wordt door toevoeging van ± 4,5 tot 5 liter water per 25 kg met een mixer klontvrij aangemaakt.
De CB Mortel-V met een spaan aanbrengen en onder de rei recht en vlak zetten in laagdiktes van 5 tot 20 mm.
Na voldoende droging vlak schuren met een schuurblok.
Indien gewenst kan men de CB Mortel-V direct na het vlak schuren bevochtigen met water en met een rvs spaan glad pleisteren.
Indikkende mortel niet opnieuw vermengen.
Dilatatievoegen in de ondergrond moeten tot in de aan te brengen egalisatie worden doorgezet.

Verbruik
± 1,6 kg per m2 per mm laagdikte, afhankelijk van de toestand van de te behandelen ondergrond.

Verpakking/inhoud
In zakken / 25 kg.

Ondergrond
De ondergrond moet stabiel en draagkrachtig zijn, vrij van stof en poederachtige verflagen, vetvrij en droog zijn.
Geverfde ondergronden altijd controleren op draagkracht en hechting.
Gladde en zwak zuigende ondergronden altijd voorstrijken met Stuc-contact.
Sterk zuigende ruwe ondergronden altijd voorstrijken met Stuc-voorstrijk.

Houdbaarheid
Maximaal 6 maanden in gesloten verpakking.

Opslag
Droog en vochtvrij vervoeren en opslaan, extreme temperaturen vermijden.

Opmerking
Bij sterke wind en felle zon moet men maatregelen nemen om te snelle droging te voorkomen.

5f (8-2016)