Montage mortel

DIGO MONTAGE MORTEL

Productsoort
Montage mortel is een poedervormige kleefmortel bestaande uit hydraulische binder, toeslagstoffen en fijne minerale vulstoffen.

Toepassing
Montage mortel wordt gebruikt voor het vastzetten van stucprofielen. Voor buiten en binnen toepassingen.

Eigenschappen
Montage mortel heeft een goede hechting en kleefkracht.

Laagste verwerkingstemp
Montage mortel niet verwerken wanneer tijdens droging de buitentemperatuur en/of de temperatuur van het materiaal beneden de +5°C kan komen.

Verwerking
Montage mortel wordt met schoon water aangemaakt tot een goede verwerkbare en stevige mortel. De mortel wordt om de 25cm op de ondergrond aangebracht waarna de profielen in de mortel worden gedrukt. De uitpuilende mortel van de profielen verwijderen. Na verharding kan de stuclaag worden aangebracht.
Niet meer aanmaken dan dat men binnen 25 minuten kan verwerken. Temperatuurverschillen kunnen de verwerkingstijd beïnvloeden.

Verbruik
Afhankelijk van profielen.

Verpakking/inhoud
In zakken van 25kg.

Ondergrond
De ondergrond moet vrij zijn van stof en poederachtige verflagen, vetvrij en droog zijn.

Opslag
Droog en vochtvrij bewaren.

15b (6-2016)