Bindmiddel

DIGO VOORSTRIJKBINDMIDDEL

Productsoort
Bindmiddel is een sterk geconcentreerde, alkalibestendige, onverzeepbare en oplosmiddelarme kunstharsdispersie.
                
Toepassing
Bindmiddel wordt toegepast op alle poreuze ondergronden om te sterke zuiging van de ondergrond op te heffen, en een goede hechtbrug te vormen voor stuclagen en afwerklagen.

Eigenschappen
Goede hechting, ademend.

Kleur
Transparant

Verwerkingstemperatuur
Niet verwerken bij een ondergrond en omgevingstemperatuur beneden +5°C.
Droogtijd circa 8 uur.

Verwerking
Digo bindmiddel wordt met schoon water aangemaakt, verhouding 1 deel bindmiddel/ 3 delen water.
Het materiaal wordt met kwast, roller of spuit aangebracht.

Ondergrond
De ondergrond moet vrij van stof en poederachtige verflagen (veegvast, witkalklagen), vetvrij, droog en vlak zijn.
Poederachtige ondergronden altijd voorstrijken met diepgrondering ov (zie merkblad).

Verbruik
Afhankelijk van de ondergrond : 1 deel bindmiddel/ 3 delen water + 20m²

Verpakking/Inhoud
In kunststof emmers van 1, 2, 5 en 10kg.

Opslag
Vorstvrij opslaan.

32 (6-2016)