Plastificeerder

DIGO PLASTIFICEERDER

Productsoort
Plastificeerder is een waterige weekmakervrije dispersie, vrij van oplosmiddelen.

Toepassing
Plastificeerder is uitstekend geschikt voor het tegengaan van vuildoorslaande muuroppervlakken en plafonds. Bijv. oude keukenmuren, nicotine-, roet- en lekkagevlekken, enz. Het is tevens uitstekend geschikt als elastische vochtwering tegen doortrekkend vocht, bijv. kelderruimten en binnen muren. Het kan gebruikt worden op beton, stukwerk, geperste- en houten bouwplaten en vaste verflagen.

Eigenschappen
Plastificeerder geeft een zeer elastische vocht- en vuildichte laag. Deze laag sluit geheel af en is niet meer ademend. Het is goed overschilderbaar.

Verwerkingstemperatuur
Niet verwerken bij een ondergrond en omgevingstemperatuur beneden +5°C.

Verwerking
Plastificeerder verwerkt men met een borstel, kruislings aanbrengen. Voor vuildoorslaande oppervlakken volstaan 2 lagen, afhankelijk van de vervuiling. Droogtijd tussen de lagen onderling tenminste 5 uur. Voor vochtige muren moet men 2 tot 3 lagen nat in nat aanbrengen. Eventuele volgende bewerkingen (bijv. Sierpleister e.d.) tenminste 24 uur na laatste laag plastificeerder.

Verbruik
Afhankelijk van de verwerking van 2½ tot 5 m² per kg.

Verpakking/ inhoud
In kunststof emmers van 1, 3 en 5kg.

Ondergrond
De ondergrond moet vrij zijn van stof en poederachtige verflagen, vetvrij zijn en vrij van schimmels. De te behandelen oppervlakken mogen vochtig zijn.

Opslag
Beschermen tegen hitte en vorst.

Opmerking
Op oppervlakken die alkalisch zijn kan de aangebrachte laag bruin worden. Het bruin worden van deze laag heeft geen invloed op de functie van de plastificeerder.
Wanneer als afwerklaag een sierpleister of stuclaag wordt gebruikt  de plastificeerder behandelen met ruwer. Muurverven kunnen direct worden aangebracht

37 (6-2016)