Siliconen voorstrijk

DIGO SILICONEN VOORSTRIJK

Productsoort
Siliconen voorstrijk is een speciaal oplosmiddelvrij alkalibestendig en op alkoxysilanen gebaseerd voorstrijkmiddel.

Toepassing
Siliconen voorstrijk wordt toegepast op sterk zuigende poreuze steenachtige en gepleisterde ondergronden.

Eigenschappen
Siliconen voorstrijk heft de te sterke zuiging van de ondergrond op.
De waterdampdoorlaatbaarheid en co² doorlaatbaarheid blijft optimaal.
Heeft een hoge indringing in minerale ondergronden.
De hydrofobe laag verhindert zout en alkalie transport van binnen uit.
Werkzaam op vochtige ondergronden.
Geeft een goede hechting voor verdere afwerklagen.

Kleur
Geelachtig.

Verwerkingstemperatuur
Niet verwerken bij een ondergrond en omgevingstemperatuur beneden +5°C.
Droogtijd circa 8uur

Verwerking
Siliconen voorstrijk wordt met schoon water aangemaakt.
Verhouding: 1 deel Siliconen voorstrijk / 10 delen water.
Verhouding van 1 deel Siliconen voorstrijk tot 14 delen water is mogelijk.
De gewenste eigenschappen van het aangemaakte product is middels testen vast te stellen.
Het wordt aanbevolen om de Siliconen voorstrijk in het water te gieten.
Siliconen voorstrijk brengt men vol en verzadigd aan.
Siliconen voorstrijk wordt met een kwast, roller of spuitapparatuur aangebracht.
De aangemaakte hoeveelheid moet men binnen 12 uur verwerken.  

Verbruik
Afhankelijk van de ondergrond.
1liter Siliconen voorstrijk met 10 liter water is voor ± 55m²

Verpakking/Inhoud
In kunststof emmers van 1ltr.

Vervoer en opslag
Vorstvrij vervoeren en opslaan.

Ondergrond
De ondergrond moet vrij van stof en poederachtige verflagen (veegvast, witkalklagen), vetvrij, droog en vlak zijn

Opmerking
De aangemaakte hoeveelheid binnen 12 uur verwerken.
Planten dienen beschermd te worden tegen het spatten van het gronderingsmiddel.

35 (6-2016)