Stuc-voorstrijk

DIGO STUC-VOORSTRIJK

Productsoort
Stuc-voorstrijk is een watergedragen licht gevuld en gepigmenteerd voorstrijkmiddel op basis van acrylaten.
                 
Toepassing
Stuc-voorstrijk wordt toegepast op  ondergronden om alle soorten van stucwerk voor buiten en binnen van een gelijkmatige zuiging te voorzien.

Eigenschappen
Stuc-voorstrijk heft de onregelmatige zuigkracht van de ondergronden op zodat men met de aan te brengen stuclagen voldoende en overal dezelfde verwerkingstijd krijgt. Stuc-voorstrijk geeft een goede hechting. Stuc-voorstrijk is watergedragen, oplosmiddelvrij, dampdoorlatend, gepigmenteerd, heeft een zeer hoge weerstand tegen verzeping en is vrijwel reukvrij.
 
Kleur
Geelachtig.

Verwerkingstemperatuur
Niet verwerken bij een ondergrond en omgevingstemperatuur beneden +5°C.

Verwerking
Stuc-voorstrijk wordt met een kwast, roller of spuit gelijkmatig en ruim voldoende aangebracht. Het is belangrijk dat de ondergronden overal gelijkmatig behandelt worden.
Stuc-voorstrijk wordt met schoon water aangemaakt. Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond 1 deel stuc-voorstrijk / 1 à 2 delen water.

Droogtijd
Het beste resultaat  wordt behaald als men de stuc-voorstrijk  minimaal 4 uur laat drogen.

Ondergrond
De ondergrond moet vrij van stof en poederachtige verflagen (veegvast, witkalklagen), vetvrij en droog zijn. Poederachtige ondergronden altijd voorstrijken met diepgrondering ov  (zie merkblad).

Verbruik
Afhankelijk van de ondergrond : 1 deel Stuc-voorstrijk/ 1 deel water ± 6m² per liter.

Verpakking/Inhoud
In kunststof emmers van  2, 5 en 10kg.

Opslag
Vorstvrij opslaan.

32a (6-2016)